Hoe werkt het salderen van opgewekte zonne-energie

U kunt geld besparen en verdienen met zonnepanelen. Uw zonnepanelen wekken soms meer energie op dan u verbruikt. De teveel opgewekte energie levert u terug aan uw energieleverancier. Dit noemen we terugleveren.

Uw energieleverancier verrekent op jaarbasis de teruggeleverde energie met uw verbruik. Hierdoor wordt uw energierekening lager. Dit proces heet salderen. Als u uiteindelijk meer energie opwekt dan u verbruikt krijgt een terugleververgoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw contract met uw energieleverancier.

In onderstaande berekening ziet u het verschil tussen salderen en terugleveren:

Salderen

Terugleveren

Er kan ook meer teruggeleverd worden dan er is afgenomen. In dit geval krijgt u niet over al uw teruggeleverde stroom hetzelfde tarief als voor de afgenomen stroom. Levert u meer terug dan er is afgenomen, dan wordt er over het ‘teveel’ teruggeleverde energie minder betaald door uw energieleverancier. De prijzen variëren per partij. U kunt tussen de € 0.03 en € 0.12 cent per kWh verwachten. Het is daarom verstandig om verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken als u meer stroom gaat terugleveren dan u gaat afnemen.

De salderingsregeling tot 2025

De salderingsregeling houdt in dat u de energie die u opwekt voor hetzelfde tarief mag verrekenen met de energie die u afneemt. Tot 2025 wordt de regeling niet aangepast en kunt u er gebruik van maken.

De salderingsregeling na 2025

De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2025 geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2025 kunt u elk jaar een kleiner percentage van de teruggeleverde energie salderen. Voor de overige energie krijgt u een terugleververgoeding. Deze vergoeding zal lager zijn vergeleken met salderen. Vanaf 2031 is salderen niet meer mogelijk. U neemt dan energie af voor tarief A en levert energie terug voor tarief B. Afspraken over deze tarieven maakt u met uw energieleverancier.

Heeft u na het lezen van onze salderings-pagina opmerkingen of vragen, dan horen wij dit graag.
Neem gerust contact met ons op.